Egyesületünk

CIVILEK A KÖZÖSSÉGÉRT

Egyesületünk 1994-ben alakult. Nem titkoltan az volt elsődleges célunk, hogy a város életében a civil felfogást, aktivitást minél szélesebb körben propagálni tudjuk. Ennek érdekében indult útjára a város első civil újságja, a Sajómenti Fórum. Kezdetben papír alapon, mára az internetre költöztünk, ez az új weboldalunk.

Egyesületünk célja a magyar nép és nemzet (ezen belül különösen Kazincbarcika és térsége) iránt elkötelezett, az európai egység irányába mutató, a közös keresztény értékek és a demokratikus képviseleti kormányzás alapján álló közéleti gondolkodás támogatása, alapvető társadalmi értékek népszerűsítése, a jogállamiság, a polgári demokrácia erősítése.

▪ A magyarság kultúrájának, történelmének bemutatása és annak megismertetése. A kulturális értékeknek a mindennapi életben való folyamatos megjelenítése, a város oktatási-, kulturális és sportéletének támogatása.

▪ Kazincbarcika város közéletének fejlesztése, a közügyek iránt érdeklődők hiteles tájékoztatása, a vélemények szabad áramlásának biztosítása, a közügyek iránti érdeklődés és aktivitás növelése.

▪ A természeti környezet védelme, a környezettudatos és az emberiség jövőjét meghatározó környezetvédő magatartás és szemlélet  formálása.

▪Kazincbarcika város és térsége jövőjének megfogalmazása, a jövőkép alakítása.

Egyesületünk kiemelt feladatként kezeli a térségből és Kazincbarcikáról elszármazott, a város értékei mellett kiálló tehetséges fiatalokkal való kapcsolattartást.
Kiemelten kezeljük továbbá a környezetvédelem globális és lokális problémáit, ennek érdekében működtetjük a www.zoldeletter.eoldal.hu. weboldalunkat is.

Egyesületünk: Összefogással Barcikáért Egyesület
Cím: 3700 Kazincbarcika, Pattantyús út 2. fsz.3
Adószám: 18446029-1-05
email:obekazincbarcika@citromail.hu
Elnök: Rizner József

Képek az egyesület életéből:

Mini Naprendszer Kazincbarcikán

Civil Fórum-Miskolc