Egy újabb fejlesztés: felszíni csapadékvíz elvezetés kiépítése Ziliz községben

Ziliz Község Önkormányzata a település legveszélyeztetettebb területén kívánja megoldani a
csapadékvíz-elvezetés problémáját. A jelen fejlesztéssel összesen mintegy 3 km hosszon oldódik meg a vízelvezetés és körülbelül 1,5 km patakrekonstrukció valósul meg. A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00077 azonosítószámú pályázat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz program keretében valósul meg, 193,22 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.

A támogatási kérelem a TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések konstrukción belül „A” Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások) alkonstrukcióban került benyújtásra.
A csapadékvíz-elvezető rendszer tervezett fejlesztésének célja a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, összhangban a Víz Keretirányelv, illetve az azon alapuló Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) célkitűzéseivel.

Ziliz Község Önkormányzata által megvalósításra kerülő projekt több helyszínen valósul meg. A
beruházás érinti a Kossuth Lajos utcát, Dózsa György utcát, Petőfi Sándor utcát továbbá a Hangács-és Ziliz patakot. A projekt keretén belül megépül ~ 2500 fm földárok kialakítása, ~350 fm burkolt árok kialakítása és további ~ 1500 fm patak rekonstrukció. A projektben tervezett a lakossági szemléletformálás, valamint elkészítésre kerül a település integrált vízgazdálkodási terve is.
A fejlesztés eredményeként Ziliz község érintett területének környezetbiztonsága nő, csökken az ott élők helyi vízkár veszélyeztetettsége, javul a projekttel érintett terület környezeti állapota és javul a felszíni vizek minősége.
A helyi önkormányzat feladatát képezi a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás,
vízkárelhárítás, mely a pályázat céljával összefüggésbe hozható.
A projekt fizikai befejezésének
határideje 2025. december 31.

Fotó: Ziliz község honlapja

Egy bányász régió