Megvalósul Selyeb belterületi vízrendezése

Selyeb Község Önkormányzata a település legveszélyeztetettebb területén kívánja megoldani a csapadékvíz-elvezetés problémáját. A jelen fejlesztéssel összesen mintegy 2,7 km hosszon oldódik meg a vízelvezetés. A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00027 azonosítószámú pályázat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében valósul meg, 166,20 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.

A támogatási kérelem a TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések konstrukción belül „A” Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások) alkonstrukcióban került benyújtásra.

A csapadékvíz-elvezető rendszer tervezett fejlesztésének célja a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, összhangban a Víz Keretirányelv, illetve az azon alapuló Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) célkitűzéseivel.

Selyeb Község Önkormányzata által megvalósításra kerülő projekt több helyszínen valósul meg: a
Kossuth Lajos utca északi végéről dél felé haladva a 2622 – Szikszó-Gagyvendégi összekötő út
mentén, a 117, 138 és 227 hrsz-ú utak területén tervezünk vízépítési beavatkozásokat, a
csapadékvizek több egyéb ingatlan határán futó, befogadóba vezető levezető árok kiépítésével. A
projekt keretén belül megépül ~ 897 fm földárok kialakítása, ~1810 fm burkolt árok kialakítása.

A projektben tervezett a lakossági szemléletformálás, valamint elkészítésre kerül a település integrált vízgazdálkodási terve is.
A fejlesztés eredményeként Selyeb község érintett területének környezetbiztonsága nő, csökken az ott élők helyi vízkár veszélyeztetettsége, javul a projekttel érintett terület környezeti állapota és javul a felszíni vizek minősége.

A helyi önkormányzat feladatát képezi a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás,
vízkárelhárítás, mely a pályázat céljával összefüggésbe hozható. A projekt fizikai befejezésének
határideje 2025. december 31.

Egy bányász régió