Mánta-patak mederrendezése Lak községben

A támogatási kérelem a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz programban, a TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések konstrukción belül „A” Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások) alkonstrukcióban került benyújtásra.

A csapadékvíz-elvezető rendszer tervezett fejlesztésének célja a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének biztosítása összhangban a Víz Keretirányelv, illetve az azon alapuló Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) célkitűzéseivel.

Az Önkormányzat által megvalósításra kerülő projekt több helyszínen valósul meg. A beruházás érinti a Mánta-patak 0+000 – 1+417 km – közötti szakaszát, továbbá a Dankó Pista és Akác utcákra merőleges utcát, melyen 120, 0 fm földmedrű övárok kerül megépítésre. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek közül megvalósul a kötelező nyilvánosság biztosítása, szemléletformáló akció, tevékenység és az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) elkészítése. A horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárás az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elvégzése, mely a projektbe betervezésre került.
A fejlesztés eredményeként Lak község árvízzel érintett területének környezetbiztonsága nő, csökken az ott élők ár és helyi vízkár veszélyeztetettsége, javul a projekttel érintett terület környezeti állapota és javul a felszíni vizek minősége. A helyi önkormányzat feladatát képezi a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, mely a pályázat céljával összefüggésbe hozható.

A projekt fizikai befejezésének határideje 2025. december 31.
A projektről bővebb információt az http://www.lak.hu oldalon olvashatnak.

Egy bányász régió